Radzionków (Polska)

TrainTruck

Total capacity: 207,600 m³

Storage tanks: 25 tanks from 100 to 14,000 m³

Opening times: 24 hrs – the whole year

Address:
TanQuid Polska sp. z o.o.
ul. Z. Nałkowskiej 51
41-922 Radzionków
Operating Manager: Adam Jędrzejczyk
Phone: + 48 (32) 3880800
Fax: + 48 (32) 3882130
Mail: silesia@tanquid.com

How to get there:
By road: from Katowice, Bytom no. 79; from Warszawa 8/E67 in Siewierz, Tarnowskie Gory no. 78; from Wroclaw A4/E40 in Gliwice, Bytom no. 88 Signposting in Muzeum Chleba (bread museum)
By rail: Goods station Piekary Slaskie Szarlej

Product range:
Mineral oil products (no heating oil)

Shipment facilities for:
Rail tank cars
Road tankers

Equipment:
Vapour recovery unit
Laboratory

Additional service:
Storage and transshipment for mineral oil products
Joint storage
Additivation of fuels

Information for the potential purchasers of the products storaged in TanQuid  Polska Sp. z o.o. warehouse

Please be informed that according to the Polish law, a warehouser (TanQuid Polska Sp. z o.o.) has a statutory pledge on products deposited for storage in order to secure claims for storage charges and indirect charges, reimbursement of expenses and costs, especially freight charge and customs duty, reimbursement of advances paid to the depositor and any other charges arising under the storage contract or contracts.

Under the statutory pledge, warehouser (TanQuid Polska Sp. z o.o.) may seek satisfaction from the products deposited for storage regardless of whose property it has become and with priority over the personal creditors of the product owner.

Further information of products encumbered with TanQuid Polska Sp. z o.o. pledge right are to receive at TanQuid Polska Sp. z o.o.

Informacja dla potencjalnych nabywców produktów składowanych w  bazie paliwowej TanQuid Polska: 

Informujemy, że zgodnie z polskim prawem, przedsiębiorcy składowemu (TanQuid Polska Sp. z o.o.) służy na zabezpieczenie roszczeń o składowe i należności uboczne, o zwrot wydatków i kosztów, w szczególności przewoźnego i opłat celnych, o zwrot udzielonych składającemu zaliczek oraz wszelkich innych należności powstałych z tytułu umowy lub umów składu, ustawowe prawo zastawu na rzeczach oddanych na skład (na paliwie składowanym w bazie TanQuid).

Na podstawie ustawowego prawa zastawu, przedsiębiorca składowy (TanQuid Polska Sp. z o.o.)  może dochodzić zaspokojenia z produktów oddanych na skład (paliwo składowane w bazie TanQuid) bez względu na to, czyją własnością stały się te rzeczy (paliwo składowane w bazie TanQuid) i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela.

Dalsze informacje związane z zastawem są dostępne w TanQuid Polska Sp. z o.o.

Działalność prowadzona na terenie zakładu

Baza w Radzionkowie to jeden z najnowocześniejszych w kraju terminali przeładunkowy. Działalność bazy paliw polega na przyjmowaniu, magazynowaniu i wydawaniu produktów przerobu ropy naftowej tzn.: benzyny bezołowiowej Pb 95, benzyny bezołowiowej Pb 98 i oleju napędowego oraz ich uszlachetnianiu. Dodatkowo Terminal przystosowany jest do magazynowania komponentów do biopaliw oraz dodawania ich bezpośrednim systemem do benzyn lub oleju w trakcie ładowania autocystern lub cystern kolejowych. Nalew paliw jest więc w pełni zhermetyzowany, terminal wyposażony jest w instalację odzysku oparów węglowodorowych (VRU) do oczyszczania zrzucanego do atmosfery powietrza i elektroniczny monitoring wycieku. Instalacje alarmowe i przeciwpożarowe zapewnią niezbędne bezpieczeństwo. Sterowanie i monitoring instalacji realizowany jest samoczynnie za pośrednictwem automatycznego systemu sterowania oraz technicznych systemów zabezpieczeń. Wszystkie zbiorniki wyposażone są w system monitoringu rozszczelnień. Wydruki komputerowe monitoringu przechowywane są min. przez 7 dni w dyspozytorni. Oprócz zaawansowanej techniki bezpośredni nadzór nad systemem sprawuje 24 godz. na dobę dyspozytor mogący w razie potrzeby ingerować w przebieg procesu (tj. zatrzymać proces, odciąć urządzenia, włączyć urządzenia zabezpieczające) oraz ochrona patrolująca 24 godziny na dobę cały teren bazy .

Informacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Raport o bezpieczeństwie dotyczący działalności Bazy TANQID został przedstawiony i zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach . Szczegółowe plany operacyjno – ratownicze, mające na celu zminimalizowanie konsekwencji awarii, zostały przygotowane przez firmę i Państwową Straż Pożarną w Radzionkowie która prowadzi regularne kontrole w Naszym zakładzie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktować się z Urzędem Miejskim w Radzionkowie, Komendą Miejską PSP w Radzionkowie.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu maj 2024 r. usługi magazynowania paliw ciekłych

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu kwiecień 2024 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu marzec 2024 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu luty 2024 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu styczeń 2024 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu grudzień 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu listopad 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu październiku 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu wrześniu 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu sierpniu 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu lipiec 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu czerwiec 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

 

Dokumenty:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna RODO

Formularz_DANE-KIEROWCY

Formularz_DANE_O_SRODKACH_TRANSPORTU

załadunek autocystern -instrukcja

Wersja po ukraińsku

UA_Formularz_DANE-KIEROWCY

UA_Formularz_DANE_O_SRODKACH_TRANSPORTU

UA_2-2001 załadunek autocystern 11.2020_MFX4