Mieszanie i uszlachetnianie paliw

Mieszanie (bio)komponentów do paliw będzie miało coraz większe znaczenie dla logistyki oraz zwiększania wartości produktów.  Przemysł i handel będą poszukiwały kompetentnych i doświadczonych specjalistycznych firm – możemy śmiało stwierdzić, że TanQuid już teraz spełnia te kryteria.

Dekady doświadczenia TanQuid’a pozwoliły nabyć głęboką wiedzę techniczną i logistyczną  procedur mieszania i uszlachetniania.