Historia

1951Utworzenie firmy VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH (Hamburg)
1961Zakup udziałów w VTG przez Preussag AG (Berlin/Hanover)
1990Udział w projekcie OmniTank GmbH (Düsseldorf) poprzez joint venture z LEHNKERING AG
1998Konsolidacja działań logistycznych firm LEHNKERING i VTG Vereinigte Tanklager oraz Transportmittel GmbH (Hamburg) i stworzenie firmy VTG-LEHNKERING AG
2004LEHNKERING powstaje ponownie w swojej starej siedzibie w Duisburgu wraz z częścia biznesową składowania w zbiornikach
2005Branża terminali składowczych zostaje wyłączona i uniezależnia się pod nowym właścicielem Macquarie International Infrastructure Fund Ltd. (MIIF) jako TanQuid
2006Zakup i integracja niemieckiej części firmy Petroplus
2007Zmiana praw własności z MIIF na Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund (LMIF), jak również zakup Terminali firmy IVG.