Koncentracja na bezpieczeństwie pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników przekłada się na długoterminowy sukces naszej firmy a także na wysoki stopień zadowolenia naszych klientów. Dlatego też są to bardzo ważne aspekty dla naszej firmy. Stworzenie i implementacja ogólnego systemu zarządzania (TMS – TanQuid Management System) zapewnia, że nasze działania biznesowe spełniają wszelkie standardy bezpieczeństwa.

Oceny ryzyk oraz miejsc pracy przedstawiają wnioski dotyczące sytuacji w miejscu pracy oraz w działaniach naszych pracowników. Materiały, narzędzia oraz odzież zabezpieczająca są sprawdzane pod kątem przydatności i jeśli jest to niezbędne są każdorazowo poprawiane lub korygowane.

Zapewniamy wysoki stopień bezpieczeństwa pracy poprzez efektywną organizację, klarowny system odpowiedzialności i przydziału zadań (instrukcje) także poprzez szkolenia oraz odpowiednie motywowanie pracowników. Wszyscy nasi pracownicy są świadomi swoich zadań zaś przełożeni stanowią wzór do naśladowania w ten sposób zapewniając że praca jest wykonywana w sposób bezpieczny.