Wszechstronny łańcuch dostaw

Barki są bezpiecznym i przyjaznym środowisku środkiem transportu zwiększającym swe znaczenie poprzez zmniejszenie obciążenia dróg. Są one również nieodłącznym elementem w modalnym systemie transportu.

W szczególności dla Klientów, których działalność powoduje potrzebę korzystania z rejonu ARA możliwość takiego dostępu poprzez połączenia Renem jest bardzo ważnym argumentem. W Polsce głównymi środkami lokomocji wykorzystywanymi do i z naszego terminala w Radzionkowie jest kolej oraz transport drogowy.