Jesteśmy najlepsi w dbaniu o Państwa produkty

Produkty naftowe, chemikalia, produkty specjale i niebezpieczne: zaufajcie wieloletniemu doświadczeniu największego niezależnego operatora terminali magazynowych w Niemczech i Polsce.  Nasze terminale zapewniają infrastrukturę, połączenia logistyczne oraz jakość i standardy bezpieczeństwa wymagane dla Państwa produktów.

Produkty ropopochodne

Bezpieczne składowanie produktów naftowych jest jedną z naszych podstawowych kompetencji.

Chemikalia

Posiadamy know-how dla składowania szczególnie wrażliwych produktów chemicznych.

Gaz

Magazynujemy i transportujemy gaz z największą kompetencją.

Kerozyna

Poprzez lata doświadczeń gwarantujemy profesjonalne magazynowanie kerozyny.

Bio-paliwa

Bio-paliwa należą również do produktów, którymi się zajmujemy.

Produkty specjalne

Dowiedz się o więcej o magazynowaniu produktów specjalnych.