Więcej niż paliwo

Ropa naftowa jest jednym z najważniejszych pierwotnych nośników energii. Produkty naftowe pozostaną bardzo ważne z różnych względów – technicznych i ekonomicznych. Zwiększenie sie wartości i znaczenia tych produktów jest ewidentne nawet dzisiaj.

Bezpieczne magazynowanie oraz transport produktów naftowych jest naszą kluczową kompetencją. Możemy zapewnić jakość produktów a nawet uszlachetnić je używając do tego specjalnych dodatkowych zbiorników procesowych.

TanQuid magazynuje dla swoich Klientów benzyny, olej napędowy, olej opałowy; jesteśmy w stanie magazynować również paliwa klasy premium.