Wierzymy w jakość

Dlatego budujemy i wdrażamy kompleksowy system zarządzania (TMS – TanQuid Management System), który zapewnia spełnianie wszelkich standardów jakościowych i bezpieczeństwa:

  • ISO 9001 dla zarządzania jakością;
  • Regulacje związane ze zdrowiem pracowników oraz z zarządzaniem bezpieczeństwem;
  • DIN EN ISO 14001 dla zarządzania jakością;
  • Regulacje dotyczące bezpieczeństwa
  • regulacje dotyczące zarządzaniem ryzykiem.

Jakość naszych usług oraz doświadczenie naszych pracowników stanowią o sukcesie i konkurencyjności naszej firmy. Postrzegamy to jako nasz obowiązek aby świadczyć Klientom usługi najwyższej jakości zgodnie z życzeniami i naszymi zobowiązaniami. Zobowiązania kontraktowe są przestrzegane w najwyższym stopniu ku satysfakcji naszych Klientów, biorąc również pod uwagę wszelkie aspekty uregulowań prawnych. Te wysokie oczekiwania w stosunku do naszej firmy wymagają od każdego z naszych pracowników ciągłego dążenia do zapewnienia i poprawiania jakości usług poprzez wykorzystanie ich doświadczenia oraz podejmowania odpowiednich działań w celu rozpoznania, analizy i usunięcia potencjalnych słabych punktów, niedociągnięć czy odstępstw.