Nasze zasady ładu korporacyjnego

Ład korporacyjny jest integralnym elementem zarządzania naszą firmą. Nie tylko spełniamy międzynarodowe standardy ale integracja z notowanym na giełdzie funduszem inwestycyjnym oznacza, że podlegamy też określonym obowiązkom i regułom.

Wszechstronny system zarządzania ryzykiem oraz włączenie wszelkich funkcji w struktury zarządzania są głównymi elementami ładu korporacyjnego TanQuid’a.