Odpowiedzialność, zrównoważony rozwój, innowacja. Dla naszych Klientów, ludzkości i środowiska.

TanQuid działa w sposób odpowiedzialny w stosunku do swoich Klientów, którzy dostarczają paliwa na terenie zarówno Polski jak i Republiki Federalnej Niemiec poprzez nasze magazyny paliwowe; działamy odpowiedzialnie wobec naszych Pracowników oraz Sąsiadów, którzy oczekują maksymalnego bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności w stosunku do środowiska, na które nasze działanie nie może mieć wpływu.

Nasze priorytety obejmują ciągły wzrost konkurencyjności, adaptację do wymagań rynku oraz spełnianie wszelkich wymagań regulacyjno-prawnych. To pomaga utrzymywać miejsca pracy naszych Pracowników oraz spełniać oczekiwania finansowe naszych Właścicieli.

Działanie, pomysły oraz zaangażowanie Pracowników TanQuid’a są fundamentami sukcesu. Dlatego wspieranie naszej Załogi w świadomy sposób jest główną zasadą zarządu.
Klienci doceniają nasze podejście i pokładają wiarę w nasze know-how i doświadczenie. Jesteśmy dumni że wiele z naszych relacji z Klientami przekształciło się w Partnerstwo trwające dekadami.