Wszechstronność i przyjazność dla środowiska

Skroplony gaz jest jednym z najlepszych dla środowiska paliw kopalnych. Wielorakość zastosowań w butlach lub zbiornikach wymaga dedykowanego transportu oraz procesów logistycznych.

Mamy wiele lat doświadczeń w zarządzaniu biznesem związanym z magazynowaniem, przesyłaniem oraz napełnianiem butli gazowych. Możecie Państw korzystać z naszego doświadczenia w zakresie inżynierii oraz zarządzania budową i operowaniem terminali gazu skroplonego.