Firma taka jak potrzeba na przyszłość

Wysokie wymagania bezpieczeństwa w terminalach oraz prowadzenia przedsiębiorstwa muszą być zgodne z wymaganiami rynku oraz ze zwiększaniem konkurencyjności. Biorąc pod uwagę ropę naftową, dodawanie dodatków biogenicznych do paliw jest wielką zmianą w tym obszarze i wymaga znaczących zmian w formie transportu oraz magazynowania.

Przemysł chemiczny w coraz większym stopniu wymaga magazynowania specyficznego dla danego produktu oraz możliwości magazynowania i transportu dużych ilości towarów. Widzimy to jako wyzwanie do skonsolidowania naszej pozycji rynkowej jako lidera branży. Unikalna kombinacja interdyscyplinarnej wiedzy inżynierskiej, szerokiego zrozumienia rynku oraz doświadczenia w wysoko-zautomatyzowanym zarządzaniu podbudowują innowację i indywidualnie skrojone rozwiązania zapewniane przez TanQuid.