Tanklager Radzionkow/Silesia (Polen)

TrainTruck

Gesamtkapazität: 207.600 m³

Lagertanks: 25 Tanks von 100 bis 14.000 m³

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr und das ganze Jahr

Adresse:
TanQuid Polska Sp. z o.o.
ul. Z. Nałkowskiej 51
41-922 Radzionków
Betriebsleiter: Adam Jędrzejczyk
Telefon: + 48 (32) 3880800
Telefax: + 48 (32) 3882130
Mail: silesia@tanquid.com

Verkehrsanbindung:
Straße: von Katowice, Bytom Nr.79; von Warszawa 8/E67 in Siewierz à Tarnowskie Gory Nr. 78; von Wroclaw A4/E40 in Gliwiceà Bytom Nr. 88, Beschilderung im Ort „Muzeum Chleba“ (Brotmuseum)
Schiene: Güterbahnhof Piekary Slaskie Szarlej

Produktpalette:
Mineralölprodukte (ohne Heizöl)

Umschlagsanlagen für:
Kesselwagen
Tankwagen

Ausstattung:
Dampfrückgewinnungsanlage
Labor

Dienstleistung:
Lagerung und Umschlag von Mineralölprodukten
Gemeinschaftslagerung
Additivierung von Kraftstoffen

Information für die potentiellen Erwerber von Produkten, die in dem Tanklager der TanQuid Polska gelagert werden:

Hiermit teilen wir mit, dass dem Lagerhalter (TanQuid Polska Sp. z o.o.) nach polnischem Recht zur Sicherung seiner Ansprüche auf Lagergeld und Nebenentgelte, auf Erstattung von Auslagen und Kosten, insbesondere von Frachtgeld und Zollgebühren, zur Sicherung von an den Einlagerer geleisteten Vorschüssen, sowie aller anderen auf dem Lagervertrag / den Lagerverträgen beruhenden Entgelte, ein gesetzliches Pfandrecht an den eingelagerten Sachen (an den in dem Tanklager von TanQuid eingelagerten Kraftstoffen) zusteht.

Auf Grund des gesetzlichen Pfandrechts kann der Lagerhalter (TanQuid Polska Sp. z o.o.)  die Befriedigung seiner Ansprüche aus den eingelagerten Produkten (aus den in dem Tanklager von TanQuid eingelagerten Kraftstoffen) verlangen und zwar ungeachtet dessen,  in wessen Eigentum die Produkte (die in dem Tanklager von TanQuid eingelagerten Kraftstoffe) stehen und mit Vorrang vor den persönlichen Gläubigern des Eigentümers.

Weitere Informationen in Bezug auf das Pfandrecht stehen Ihnen bei der TanQuid Polska Sp. z o.o. zur Verfügung.

Informacja dla potencjalnych nabywców produktów składowanych w  bazie paliwowej TanQuid Polska:

Informujemy, że zgodnie z polskim prawem, przedsiębiorcy składowemu (TanQuid Polska Sp. z o.o.) służy na zabezpieczenie roszczeń o składowe i należności uboczne, o zwrot wydatków i kosztów, w szczególności przewoźnego i opłat celnych, o zwrot udzielonych składającemu zaliczek oraz wszelkich innych należności powstałych z tytułu umowy lub umów składu, ustawowe prawo zastawu na rzeczach oddanych na skład (na paliwie składowanym w bazie TanQuid).

Na podstawie ustawowego prawa zastawu, przedsiębiorca składowy (TanQuid Polska Sp. z o.o.)  może dochodzić zaspokojenia z produktów oddanych na skład (paliwo składowane w bazie TanQuid) bez względu na to, czyją własnością stały się te rzeczy (paliwo składowane w bazie TanQuid) i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela.

Dalsze informacje związane z zastawem są dostępne w TanQuid Polska Sp. z o.o.

Działalność prowadzona na terenie zakładu
Baza w Radzionkowie to jeden z najnowocześniejszych w kraju terminali przeładunkowy. Działalność bazy paliw polega na przyjmowaniu, magazynowaniu i wydawaniu produktów przerobu ropy naftowej tzn.: benzyny bezołowiowej Pb 95, benzyny bezołowiowej Pb 98 i oleju napędowego oraz ich uszlachetnianiu. Dodatkowo Terminal przystosowany jest do magazynowania komponentów do biopaliw oraz dodawania ich bezpośrednim systemem do benzyn lub oleju w trakcie ładowania autocystern lub cystern kolejowych.
Nalew paliw jest więc w pełni zhermetyzowany, terminal wyposażony jest w instalację odzysku oparów węglowodorowych (VRU) do oczyszczania zrzucanego do atmosfery powietrza i elektroniczny monitoring wycieku. Instalacje alarmowe i przeciwpożarowe zapewnią niezbędne bezpieczeństwo. Sterowanie i monitoring instalacji realizowany jest samoczynnie za pośrednictwem automatycznego systemu sterowania oraz technicznych systemów zabezpieczeń. Wszystkie zbiorniki wyposażone są w system monitoringu rozszczelnień.
Wydruki komputerowe monitoringu przechowywane są min. przez 7 dni w dyspozytorni. Oprócz zaawansowanej techniki bezpośredni nadzór nad systemem sprawuje 24 godz. na dobę dyspozytor mogący w razie potrzeby ingerować w przebieg procesu (tj. zatrzymać proces, odciąć urządzenia, włączyć urządzenia zabezpieczające) oraz ochrona patrolująca 24 godziny na dobę cały teren bazy .

Informacje
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Raport o bezpieczeństwie dotyczący działalności Bazy TANQID został przedstawiony i zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach . Szczegółowe plany operacyjno – ratownicze, mające na celu zminimalizowanie konsekwencji awarii, zostały przygotowane przez firmę i Państwową Straż Pożarną w Radzionkowie która prowadzi regularne kontrole w Naszym zakładzie.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktować się z Urzędem Miejskim w Radzionkowie, Komendą Miejską PSP w Radzionkowie.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu maj 2024 r. usługi magazynowania paliw ciekłych

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu kwiecień 2024 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu marzec 2024 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu luty 2024 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu styczeń 2024 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu grudzień 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu listopad 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu październiku 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu wrześniu 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu sierpniu 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu lipiec 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4ba ustawy-Prawo energetyczne, którym TanQuid Polska Sp. z o.o. świadczył w miesiącu czerwiec 2023 r. usługi magazynowania paliw ciekłych.

 

Klauzula RODO

Formularz_DANE-KIEROWCY

Formularz_DANE_O_SRODKACH_TRANSPORTU

załadunek autocystern -instrukcja

Wersja po ukraińsku

UA_Formularz_DANE-KIEROWCY

UA_Formularz_DANE_O_SRODKACH_TRANSPORTU

UA_2-2001 załadunek autocystern 11.2020_MFX4